Меню:
Назва продукції Опис продукції
10 ВБС-4 Верстат для механізації технологічного процесу бандажування лобових час- тин обмоток статорів електродвигунів. Внутрішній діаметр статора 48...100 мм, зов- нішній діаметр статора 80...160 мм, висота пакета статора 20...130 мм, висота лобо- вих частин 17...50 мм
11 УПС-10 Лінія роторна крапельного просочування і термообробки обмоток статорів
12 ПО-1,5 Прес для опресування кабельних накінечників. Зусилля пресування 1500 кг
13 Штамп Твердосплавний штамп для вирубки елементів магнітопроводу

Обладнання для виробництва колекторних електродвигунів:

1 ВИС-12 Верстат ізолювання пазів статорів (якорів) з розподіленою обмоткою коро- бами без відбортування. Зовнішній діаметр статора (якоря) 16...70 мм, довжина пакета ізольованого статора (якоря) 12...75 мм
2 СНС25-50 Верстат для сумісного намотування статорів з явновираженими полюсами з внутрішнім діаметром сердечника 25...50 мм, зовнішнім діаметром 50...100 мм та довжиною 10...70 мм
3 ВПП-1 Верстат для приварювання вивідних кінців обмоток якоря до пластин колек- тора. Діаметр колектора 10...60 мм, діаметр вивідних кінців обмоток якоря 0,14...0,8мм, кількість колекторних пластин 8...48, діаметр вала якоря зі сторони колектора 3...14мм, довжина колектора не менше 10 мм
1
2
3
4