Меню:
Назва продукції Опис продукції
1 ВСС-5 Верстат для складання та зварювання сердечників статорів для електродвигу- нів із зовнішнім діаметром 40...120 мм, внутрішнім діаметром 25...80 мм і довжиною 10...90 мм
2 ПМИ-1200 Верстат для порізки ізоляційного матеріалу на ролики. Товщина матеріалу 0,19...0,5 мм, ширина рулону до 1200мм, діаметр рулону до 390 мм
3 ИС-23А Верстат для ізолювання пазів статорів електродвигунів із внутрішнім діа- метром сердечника 45...165мм, зовнішнім діаметром 5...230 мм і довжиною сердеч- ника 38...180 мм
4 ВИС-8 Верстат для ізолювання пазів статора з розподіленою обмоткою. Діаметр розточки 25...95 мм, довжина сердечника 20...85мм, товщина ізоляційного матеріалу 0,15...0,3 мм
5 НВС-23А Верстат намотування котушкових груп обмотки статора. Діаметр обмотувального проводу по міді 0,1...1, 4 мм, діагональ намотуваної котушки 70...360 мм
6 ВС-2А Верстат для втягування обмоток в пази статора різної полюсності з внутріш- нім діаметром розточки 45...100 мм і довжиною пакета 10...130 мм.
7 РС-2А, (РС-45) Верстат для розтискання лобових частин обмотки статора електродви- гунів з внутрішнім діаметром розточки 65...100 мм і довжиною сердечника 20...130мм, внутрішнім діаметром розточки 40...65 мм і довжиною сердечника 20...65 мм
8 НКЩ-90 Верстат для намотування котушкових груп статора одночасно в два пере- носні пристрої. Найбільший радіус намотування 90 мм. Діагональ намотуваних коту- шок 36...160 мм. Діаметр обмоточного проводу по міді 0,14...0,5 мм, кількість пара- лельних провідників в котушці 1..3
9 ФС-23А Верстат для формування лобових частин обмотки статора електродвигуна з внутрішнім діаметром сердечника 45...165мм
1
2
3
4