Меню:

Відкрите акціонерне товариство «Оснастка»
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості
1. Код за ЄДРПОУ 05797977
2. Місцезнаходження 45400, Волинська обл., м. Нововолинськ, вул. Луцька, 25
3. Телефон (факс): 0334430387
4. Адреса сторінки в мережі Інтернет: : www.osnastka.in.ua
5. Вид особливої інформації: Обрання складу посадових осіб
II. Текст повідомлення:
Рішенням зборів акціонерів (протокол № 1 від 25.01.2018р.) до складу Наглядової ради Товариства обрані:
1.1. Кец Володимир Олександрович – представника акціонера Товариства, юридичної особи – регіонального відділення Фонду державного майна України по Волинській області.
Рік народження – 1966.
Пропозиція внесена акціонером – регіональним відділенням Фонду державного майна України по Волинській області, якому належить147 426 647 штук простих іменних акцій Товариства.
Акціями Товариства не володіє.

Продовження >
< Назад