Меню:

Публічне акціонерне товариство «Оснастка»
Повідомлення про скликання позачергових загальних зборів акціонерів

Акціонер ПАТ «ОСНАСТКА» - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВОЛИНЬПРОДТОРГ» (43000, Україна, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Глушець, 49, код ЄДРПОУ 42087246), яке є власником 147 426 647 шт. простих іменних акцій Публічного акціонерного товариства «ОСНАСТКА» (код ЄДРПОУ 05797977, місцезнаходження: Україна, 45400, Волинська обл., м. Нововолинськ, вул. Луцька, 25, надалі - «Товариство»), що становить 50,0055% від загальної кількості простих іменних акцій Товариства, повідомляє про скликання позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 25 березня 2020 року за адресою: Волинська обл., м. Нововолинськ, бульвар Шевченка 6, актовий зал. Початок зборів о 12-00 годині. Реєстрація акціонерів та їх повноважних представників проводитиметься з 11 год. 00 хв. до 11 год. 45 хв. за вищевказаною адресою проведення позачергових загальних зборів. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах – «19» березня 2020 року (станом на 24-00). Проект порядку денного та проекти рішень з питань порядку денного: 1. Про обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства: