Меню:

З огляду на близкість до сировинних баз (в регіоні видобувають вугілля, торф, значні запаси деревини) та світові тенденції до збільшення використання енергії з відновлювальних джерел, на підприємстві було розроблено та освоєно випуск обладнання для переробки та використання цих природних матеріалів. Були розроблені та запущені у виробництво вітрогегенераторні установки, обладнання для сонячних батарей, опалювальні котли на твердому паливі (деревина, вугілля, торф, солома), на які ВАТ "ОСНАСТКА" отримала Державний Сертифікат відповідності UA 1.014.002893310. Ведеться розробка комплексів для переробки відходів деревини (різнотипні дереводробильні машини, обладнання для виготовлення паливних брикетів, пілет), розробляється система для автоматичного керування роботою опалювальних котлів, створення автономної міні-котельні на твердому паливі. Крім енергетичного напрямку освоюється також виробництво обладнання для ваукуумної упаковки продуктів харчування та інших товарів. Технічні можливості та кваліфікація працівників дозволяють підприємству розробляти та впроваджувати в виробництво продукцію високої складності, з підвищеними вимогами до точності виконання.

Продовження >
< Назад